آموزش قفل تلگرام با اثر انگشت (رمز گذاشتن برای تلگرام)

روش رمز گذاشتن روی تلگرام و باز کردن قفل با الگو و اثر انگشت، برای جلوگیری از دسترسی افراد دیگر به تلگرامتون قابلیت Passcode Lock ) به شما کمک خواهد کرد که با کد یا قفل تلگرام با اثر انگشت از حریم خصوصی خود محافظت نمایید. با اینکار هر کسی میتواند به تلگرامتان دسترسی داشته […]

آموزش قفل تلگرام با اثر انگشت (رمز گذاشتن برای تلگرام) بیشتر بخوانید »