پنل خرید بازدید پست کانال ویو و سین تلگرام Channel Views

خرید بازدید پست کانال

با پنل خرید بازدید پست قادر هستید برای پست های کانال یا یک عکس ویو تهیه کنید. شما برای مثلا 10 20 یا 30 پست آخر کانال خود سین میخرید و ما در سریعترین زمان سفارش شما را انجام میدهیم. در خصوص کسب اطلاع بیشتر در مورد سین فیک یا رایگان اگر اطلاعات میخواهید با پشتیبانی ما تماس بگیرید

پکیج خرید بازدید پست

آموزش دریافت لینک پست

همانند تصویر زیر میتوانید لینک پست را از طریق فلش کنار پستها دریافت کنید