تماس با ما

پشتیبانی

جهت برقراری ارتباط میتوانید از طریق تلگرام، تماس و ایمیل اقدام نمایید. تماس با پشتیبانی سایت ما از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ شب است و در غیر ان از تماس با پشتیبانی خودداری نمایید. فقط در صورت سوالات مربوط به مسایل طراحی بات ، لایک ، افزایش بازدید و تبلیغات و .. تماس بگیرید.

این شماره پشتیبانی شرکت تلگرام نیست و برای حل مشکلات کارایی ندارد. اگر مشکل دارید از قسمت پشتیبانی با شرکت تلگرام مشکلات خود را مطرح کنید

برای حل مشکلات خود و سوالات به قسمت مشکلات تلگرام بروید و در قسمت نظرات مشکل خود را مطرح کنید تا به آن پاسخ دهند.