آموزش تغییر مدیر اصلی کانال و انتقال مالکیت گروه {با امنیت کامل}

تغییر مالک کانال

چگونه ادمین اصلی (creator) کانال تلگرام را تغییر دهیم؟ چجوری سازنده کانال را به شماره دیگر انتقال دهیم که با تغییر مدیر اصلی کانال چت ها و مخاطبین ما برای شخص مقابل قابل مشاهده نباشد. این قابلیت برای وقتی که صرفا می‌خواهید از اختیارات خود به عنوان سازنده گروه یا کانال دست بردارید یا زمانی […]

آموزش تغییر مدیر اصلی کانال و انتقال مالکیت گروه {با امنیت کامل} بیشتر بخوانید »