مشکل ورود به تلگرام | بیش از حد مجاز امتحان کردید {Too many attempts}

مشکل ورود به تلگرام ممکن است برای هرکسی رخ دهد، حتما شما هم قصد دارید وارد اکانت خود بشید ولی برای ورود مجدد به اکانت خود با پیام Too many attempts, please try again later به معنی فارسی “بیش از اندازه تلاش کردی، لطفا بعدا دوباره امتحان کن” مواجه می‌شوید. ابتدا باید بگم که اصلا […]

مشکل ورود به تلگرام | بیش از حد مجاز امتحان کردید {Too many attempts} بیشتر بخوانید »