مشکل ورود به تلگرام | پیام Too many attempts please try again later

مشکل ورود به تلگرام ممکن است برای هرکسی رخ دهد، حتما شما هم قصد دارید وارد اکانت خود بشید ولی برای ورود مجدد به اکانت خود با پیام Too many attempts, please try again later به معنی فارسی “بیش از اندازه تلاش کردی، لطفا بعدا دوباره تلاش کن” مواجه می‌شوید. ابتدا باید بگم که اصلا …

مشکل ورود به تلگرام | پیام Too many attempts please try again later ادامه »