روش ارسال پیام تصویری تلگرام (ویدیو دایره ای) Video Message

اخیرا تلگرام قابلیت بسیار جالبی به نام پیام ویدیویی یا Video Message را به برنامه خود اضافه کرد. همانطور که با قابلیت ارسال ویس یا پیام صوتی در تلگرام آشنا هستید باید بدانید که ویدیو مسیج قابلیتی شبیه به voice است و فرق آن در این است که به جای صدا در آن ویدیو ارسال […]

روش ارسال پیام تصویری تلگرام (ویدیو دایره ای) Video Message بیشتر بخوانید »