چگونه کانال خود را اسپانسر پروکسی کنیم Proxy sponsor – تبلیغات پروکسی

چگونه اسپانسر پروکسی تلگرام شویم و آن را اجاره کنیم، کسانی که از پروکسی استفاده می‌کنند ممکن است در بالای صفحه با یک کانال اسپانسر پروکسی مواجه شوند که با عبارت Proxy sponsor مشخص است، این چنل می‌تواند کانال سازنده پروکسی باشد یا اینکه یک تبلیغات پروکسی باشد. این تبلیغ به هیچ وجه قابل پاک […]

چگونه کانال خود را اسپانسر پروکسی کنیم Proxy sponsor – تبلیغات پروکسی بیشتر بخوانید »