گروه پرسپولیس در تلگرام | گپ هواداران ارتش سرخ

گروه پرسپولیس در تلگرام

نام گروه = بزرگترین گروه پرسپولیس در تلگرام، این گپ برای هواداران و طرفداران عاشقان ارتش سرخ آسیا است و محلی برای گفتگو یا چت پرسپولیسی ها است

تعداد عضو = 3.4k

قوانین = ارسال پیام خارج از موضوع گروه مساوی با حذف از گروه


پیمایش به بالا