گروه کل کل فوتبال استقلال و پرسپولیس

گروه استقلال پرسپولیس در تلگرام

نام گروه = گروه کل کل استقلال و پرسپولیس در تلگرام

تعداد عضو = 1000

قوانین = تبلیغات ممنوع

توهین به هورادران ممنوع ، این گروه فقط بحث فوتبال و کل کل


پیمایش به بالا