ربات ارسال پیام به خود

ربات ارسال پیام به خود

در واقع این ربات برای اینکاره که شما بتوانید به خودتون پیام بفرستید و برای شوخی اسکرین بگیرید و به دیگران نشون بدهید.

@posttobot

پیمایش به بالا