روش بولد Bold نوشتن و متن درشت در تلگرام

در آپدیت اخیر قابلیت درشت نویسی به این پیامرسان اضافه شده است که روش بولد Bold نوشتن و متن درشت در تلگرام اندروید و ios را به شما اموزش میدهیم، همچنین خط کشیدن روی نوشته توپر ضخیم و کج کردن را نیز به شما یاد میدهیم. یکی از کاستی های پیامرسان همین عدم بولد کردن […]

روش بولد Bold نوشتن و متن درشت در تلگرام بیشتر بخوانید »