نصب تلگرام بدون متوجه شدن مخاطبین | ورود ناشناس و کاملا مخفی

ورود به تلگرام بدون متوجه شدن کسی

برای نصب تلگرام بدون متوجه شدن مخاطبین یک ترفند استثنایی وجود دارد. همانطور که می‌دانید با ورود به تلگرام، پیام جوین شدن شما برای تمام کسانی که شماره‌ ی شما را در لیست مخاطبان خود دارند، ارسال خواهد شد. اینجوری هست که اونا متوجه جوین شدن شما می‌شوند و اعلان مبنی بر ورود شما به […]

نصب تلگرام بدون متوجه شدن مخاطبین | ورود ناشناس و کاملا مخفی بیشتر بخوانید »