ساخت لینک دعوت برای گروه عمومی و خصوصی

برای ساخت لینک جوین کانال که همانند لینک خصوصی گروههاست باید مدیر اصلی کانال باشید و اگر ادمین دوم کانال باشید نمیتوانید به این بخش دسترسی داشته باشید، لینک private همون قابلیت خصوصی کانال و گپهاست که کاربر در این جور لینک ها و تایید بلافاصله بعد کلیک وارد کانال شده و نیازی به زدن […]

ساخت لینک دعوت برای گروه عمومی و خصوصی بیشتر بخوانید »