اعضای مجازی کانال چیست و چگونه باعث رشد کسب و کار میشه؟

  با گسترش تلگرام هر کسی در رابطه با کارش کانال ایجاد میکنه و قصد افزایش عضو آن را دارد. افزایش عضو کانال ها کار راحتی نیست و مخصوصا کانال های تجاری و خرید و فروش کار سخت تری در جذب اعضا دارند. متاسفانه در کشور ما برنامه های متعددی مانند تله ممبر، اد ممبر […]

اعضای مجازی کانال چیست و چگونه باعث رشد کسب و کار میشه؟ بیشتر بخوانید »