افزایش عضو سوپرگروه | اعضای گروهو به 200 هزار برسون!

برای افزایش اعضای سوپرگروه به دو روش میتوانید عمل کنید تا گروه شما فعال شود. روش اول انتشار لینک گروه است که میتوانید با اینکار گروه خود را به دیگران معرفی کنید و هرکی دلش خواست میاد که البته این کار بسیار سخته و معمولا با دو سه بار تبلیغ تعداد زیادی به گروه شما […]

افزایش عضو سوپرگروه | اعضای گروهو به 200 هزار برسون! بیشتر بخوانید »